Projekt Maska pdf

TJ Sokol Koberovy z.s.  

v roce 2022 podala Žádost o dotaci do výzvy MAS Achát z.s. do Programu rozvoje venkova. Náš projekt byl podpořen.

Záměrem projektu bylo rozšíření vybavení inventáře našeho spolku pro naši kulturní a spolkovou a rozšíření kuchyňské linky v klubovně TJ Sokol Koberovy.

Pořídili jsme dva tipy nejkvalitnějších nůžkových rozkládacích stanů – o rozměrech 8x4m a 6x4m , 15 ks pivních setů /15 ks stolů a 30ks lavic/.

V klubovně byla rozšířena a renovována kuchyňská linka.

Hlavní cíle operace: 
Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Achát z.s


Název projektu:
Registracní císlo: 21/007/19210/451/045/001977/H001

Název príjemce dotace: 
TJ Sokol Koberovy z.s., IC / RC: 43257402

Název projektu: 
Pořízení vybavení pro kulturní a spolkovou činnost 
TJ Sokol Koberovy z.s.

Dotaci jsme čerpali z výzvy MAS Achát z.s. z Programu rozvoje venkova.
Děkujeme